Amdano

Croeso i nghyngor

Mae cynghorau lleol yn darparu amrediad eang o wasanaethau i’w cymunedau. Mae’r wybodaeth a ddangosir yma yn cael ei darparu i’ch helpu i ddeall sut mae’ch cyngor chi’n perfformio ar draws yr amrediad hwn o wasanaethau.

O ble mae’r wybodaeth yn dod?

Mae’n ofynnol i gynghorau lleol ledled Cymru adrodd ar nifer o Ddangosyddion Perfformiad bob blwyddyn. Mae dau fath o ddangosydd, sef – Dangosyddion Strategol Cenedlaethol a bennir gan Lywodraeth Cymru, a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus a bennir gan lywodraeth leol. Mae’r wybodaeth a ddangosir yma yn gyfuniad o’r ddwy set hyn o ddangosyddion.

Pa mor aml ydy’r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru?

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru’n flynyddol ym mis Medi ac yn cyfeirio at y flwyddyn ariannol flaenorol (Ebrill – Mawrth), felly mae’r data diweddaraf a ddangosir yma yn cyfeirio at Ebrill 2016 – Mawrth 2017.

Sut allaf ddysgu mwy?

Gallwch chi ddysgu mwy am y Dangosyddion Strategol Cenedlaethol a'r Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus ar wefan Uned Ddata Llywodraeth Leol

Gallwch weld y set ddata gyflawn ar becyn ar-lein yr Uned Ddata, InfoBaseCymru o dan yr adran Perfformiad awdurdodau lleol.